Banner

PHÒNG TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

I. Lịch sử hình thành và phát triển

Phòng Truyền thông và Công nghệ thông tin được thành lập theo Quyết định số 102/QĐ-SYT ngày 16 tháng 02 năm 2017 của Sở Y tế Quảng Ninh và bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 3 năm 2017; là 1 trong 9 phòng chức năng của Bệnh viện.

II. Cán bộ viên chức

Phòng Truyền thông và Công nghệ thông tin gồm 2 bộ phận Truyền thông, Công nghệ thông tin. Nhân sự của phòng gồm 07 CBVC và 02 hợp đồng (01 kỹ sư sinh học, 04 kỹ sư tin học, 04 cử nhân)

1. Lãnh đạo đương nhiệm

                    
                        Trịnh Đình Tuân

            Trưởng phòng (2020 - đến nay)

2. Tập thể phòng Truyền thông và Công nghệ thông tin năm 2017

III. Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng

Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc bệnh viện quản lý, tổ chức về công tác truyền thông, các hoạt động quảng bá thương hiệu, quan hệ công chúng của bệnh viện; Quản trị website của Bệnh viện; Làm đầu mối thay mặt Ban Giám đốc làm việc với các cơ quan truyền thông, báo chí tại địa phương và Trung Ương; Tổ chức lưu trữ và khai thác hình ảnh, video... của Bệnh viện.

Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc bệnh viện về công tác quản lý, đảm bảo hoạt động và phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong mọi lĩnh vực hoạt động của Bệnh viện.

2. Nhiệm vụ

a. Nhiệm vụ Truyền thông

* Công tác truyền thông

- Thực hiện công tác Truyền thông của Bệnh viện theo Kế hoạch năm cũng như các sự kiện đột xuất diễn ra tại Bệnh viện.

- Xây dựng, duy trì và phát triển hoạt động các trang thông tin điện tử. Chủ trì việc khai thác, đăng tải các thông tin và quản trị website của Bệnh viện.

- Tổ chức và quản lý mạng lưới cộng tác viên để thu thập tin tức, đưa tin về các hoạt động của Bệnh viện trên các phương tiện thông tin đại chúng (Báo, Đài truyền hình, website bệnh viện...)

- Chịu trách nhiệm về nội dung, hình thức thông tin tuyên truyền; Quản lý hệ thống cơ sở vật chất phục vụ công tác thông tin tuyên truyền;

- Tổ chức làm kỷ yếu, bản tin nội bộ, các ấn phẩm của Bệnh viện (nếu có); Quản lý tư liệu phòng truyền thống Bệnh viện.

- Chủ trì soạn thảo các diễn văn cho các buổi mitsting, ngày lễ, ngày kỷ niệm... khi được Giám đốc phân công.

* Công tác quảng bá thương hiệu và quan hệ công chúng

- Là đầu mối xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch quảng bá thương hiệu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

- Khai thác mối quan hệ với các cơ quan thông tin đại chúng đề đưa tin, quảng bá hình ảnh thương hiệu Bệnh viện.

- Phối hợp với các khoa, phòng trong Bệnh viện thực hiện các chủ đề để quảng bá thương hiệu của Bệnh viện.

* Công tác tổ chức sự kiện

- Chủ trì tổ chức các sự kiện cấp Bệnh viện

- Phối hợp với các khoa, phòng tổ chức báo cáo thời sự, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước;

- Tổ chức và quản lý các nhóm cộng tác viên hỗ trợ cho công tác tổ chức các sự kiện trong Bệnh viện;

-Quản lý và khai thác hoạt động của Hội trường, phòng giao ban Bệnh viện;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc bệnh viện giao.

b. Nhiệm vụ Công nghệ thông tin

Xây dựng quy chế, quy định liên quan đến các hoạt động CNTT, ứng dụng CNTT của Bệnh viện và đảm bảo an toàn mạng, an ninh thông tin theo đúng các quy định hiện hành.

- Giám sát, đánh giá, kiến nghị với các khoa, phòng, bộ phận có liên quan về việc tuân thủ quy định, quy chế về hoạt động ứng dụng CNTT đã được Giám đốc bệnh viện ban hành.

- Lập kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động CNTT, ứng dụng CNTT trong Bệnh viện theo phê duyệt của Giám đốc.

- Tư vấn xây dựng các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật khi đầu tư thiết bị liên quan đến công nghệ thông tin. Triển khai, quản trị, vận hành, duy ty, bảo dưỡng các trang thiết bị liên quan đến CNTT toàn viện.

- Thực hiện việc thu thập, lưu trữ, xử lý và đảm bảo an toàn thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Ban giám đốc.

- Quản lý, đảm bảo cơ sở hạ tầng về kỹ thuật công nghệ thông tin cho các hoạt động trong Bệnh viện.

- Tham mưu, chịu trách nhiệm trong việc chuyển tải dữ liệu thanh quyết toán BHYT giữa bệnh viện với Sở Y tế và các cơ quan có liên quan theo quy định của Bảo hiểm y tế và các quy định của Pháp luật hiện hành.

- Quản lý và duy trì hoạt động, cập nhật kịp thời thông tin trên trang thông tin điện tử (website) của bệnh viện. Thực hiện công tác báo cáo thống kê theo quy định và yêu cầu của Bệnh viện và cấp trên.

- Đầu mối thực hiện các hoạt động hợp tác, liên kết, trao đổi trong và ngoài nước liên quan tới nghiên cứu, ứng dụng CNTT và truyền thông thuộc nhiệm vụ của Bệnh viện theo quy định.

- Tham gia phối hợp đào tạo và đào tạo lại về công nghệ thông tin.

- Tham gia các hoạt động đoàn thể và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bệnh viện giao.

 • Trang thông tin SYT
 • Đường dây nóng
 • Thủ tục hành chính Sở Y Tế
 • Học tập làm theo lời bác
 • Chương trình mục tiêu quốc gia
 • Đại hội đảng
 • Lịch công tác
 • Hình ảnh hoạt động
 • Câu lạc bộ Tim mạch
 • Câu lạc bộ Tiểu đường
 • Câu lạc bộ Hen - COPD
 • Liên kết web
  • Bộ Y Tế
  • Bất Động Sản
  • Báo Quảng Ninh
  • Sở Y tế Quảng Ninh
  • Báo cáo hoạt động khám chữa bệnh
  • Bệnh viện Bãi Cháy
  • Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh
  • CDC
  • Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
  • Bệnh viện Cẩm phả
  • Bệnh viện Đa khoa khuc vực Cẩm phả
  • Bệnh viện Lao và phổi
  • Bệnh viện Phục hồi chức năng Quảng Ninh
  • Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí
  • Bệnh viện Y dược cổ truyền Quảng Ninh
  • Trung tâm y tế Hạ Long
  • Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ
  • Trung tâm Y tế huyện Bình Liêu
  • Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà
  • Trung tâm Y tế huyện Hải Hà
  • Trung tâm Y tế huyện Hoành Bồ
  • Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên
  • Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn
  • Trung tâm Y tế Thành phố Cẩm Phả
  • Trung tâm Y tế Thành phố Móng Cái
  • Trung tâm Y tế Thành phố Uông Bí
  • Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều
  • Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên
  • Bệnh viện 108
  • Trung tâm DI & ADR quốc gia
  • Bệnh viện Bạch Mai
  • Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ
  • Bệnh viện Việt Đức
  • Sở Y tế tỉnh Phú Thọ
  • Bất động sản Việt Nam