Banner

 

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP 

I. Lịch sử hình thành và phát triển:

Phòng Kế hoạch tổng hợp tiền thân là phòng Y vụ, phòng được thành lập cùng với sự ra đời của bệnh viện năm 1961 sau khi Bệnh viện Tám mái Bãi Cháy hợp nhất với Bệnh viện Xí nghiệp Than Hòn Gai gọi là Bệnh viện A Khu Hồng-Quảng.

Phòng Kế hoạch tổng hợp là một trong các phòng chức năng của Bệnh viện. Từ khi thành lập đến nay, phòng hoạt động thực hiện chức năng nhiệm vụ, phát triển cùng với sự phát triển vững mạnh của bệnh viện.

II. Cán bộ viên chức:

Phòng KHTH gồm các bộ phận: Hành chính nghiệp vụ; Thống kê; Đối chiếu.

Lãnh đạo phòng đương nhiệm:

Bs.CKII. Bùi Thị Nguyệt Ánh

Trưởng phòng

 

III. Chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng:

Phòng kế hoạch tổng hợp của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước giám đốc về:

- Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng;

- Đôn đốc và kiểm tra thực hiện quy chế bệnh viện;

- Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn của bệnh viện.

- Đầu mối tổ chức thực hiện công tác đấu thầu của bệnh viện.

2. Nhiệm vụ:

- Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.

- Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo.

- Tổng kết, đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện.

- Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám, chữa bệnh của bệnh viện.

- Phối hợp với phòng chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.

- Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo đúng quy định.

- Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện.

- Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

- Tổ chức thực hiện công tác đấu thầu theo quy định của pháp luật.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác chuyên môn, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.

- Đầu mối về quản lý công tác nghiên cứu khoa học của bệnh viện đối với đề tài cấp cơ sở, tỉnh, ngành hoặc nhà nước của các cá nhân và tập thể trong bệnh viện.

- Chức năng giúp việc cho Ban Giám đốc trong Hội đồng khoa học - công nghệ của bệnh viện.

- Có trách nhiệm phối hợp với các khoa, phòng khác trong thực hiện nhiệm vụ chung của Bệnh viện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

 • Trang thông tin SYT
 • Đường dây nóng
 • Thủ tục hành chính Sở Y Tế
 • Học tập làm theo lời bác
 • Chương trình mục tiêu quốc gia
 • Đại hội đảng
 • Lịch công tác
 • Hình ảnh hoạt động
 • Câu lạc bộ Tim mạch
 • Câu lạc bộ Tiểu đường
 • Câu lạc bộ Hen - COPD
 • Liên kết web
  • Bộ Y Tế
  • Bất Động Sản
  • Báo Quảng Ninh
  • Sở Y tế Quảng Ninh
  • Báo cáo hoạt động khám chữa bệnh
  • Bệnh viện Bãi Cháy
  • Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh
  • CDC
  • Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
  • Bệnh viện Cẩm phả
  • Bệnh viện Đa khoa khuc vực Cẩm phả
  • Bệnh viện Lao và phổi
  • Bệnh viện Phục hồi chức năng Quảng Ninh
  • Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí
  • Bệnh viện Y dược cổ truyền Quảng Ninh
  • Trung tâm y tế Hạ Long
  • Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ
  • Trung tâm Y tế huyện Bình Liêu
  • Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà
  • Trung tâm Y tế huyện Hải Hà
  • Trung tâm Y tế huyện Hoành Bồ
  • Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên
  • Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn
  • Trung tâm Y tế Thành phố Cẩm Phả
  • Trung tâm Y tế Thành phố Móng Cái
  • Trung tâm Y tế Thành phố Uông Bí
  • Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều
  • Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên
  • Bệnh viện 108
  • Trung tâm DI & ADR quốc gia
  • Bệnh viện Bạch Mai
  • Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ
  • Bệnh viện Việt Đức
  • Sở Y tế tỉnh Phú Thọ
  • Bất động sản Việt Nam